Bateria solarna skutecznie magazynuje energię

 

Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się rozwiązaniom proekologicznym. Dzięki nim użytkownicy, którzy potrzebują wyprodukować energię są w stanie zrobić to na miejscu. Wpływa to na decentralizację wytwarzania energii oraz poprawia bilans energetyczny państwa. Lokalne jednostki wytwórcze w większości przypadków produkują energię na własne potrzeby. Stanowi to odciążenie dla sieci energetycznej.

Niezawodny sposób magazynowania energii

niezawodne baterie solarneDzięki temu również zielona energia, która jest wytwarzana w lokalnych jednostkach wpływa na zmniejszenie wydzielanych gazów cieplarnianych do atmosfery. W większości rozwiązań przemysłowych energia elektryczna jest wytwarza w elektrowniach, które spalają stałe paliwa kopalne. Rozwiązanie to generuje do atmosfery szkodliwe związki oraz jest mało efektywne. Rozwiązaniem są lokalne elektrownie np. fotowoltaiczne. Panele fotowoltaiczne zamieniają padające na nie promieniowanie świetlne w energię, którą można wykorzystać do zasilania domowych odbiorników. Rozwiązanie to może działać w systemie on-grid lub off-grid. W rozwiązaniu on-grid budynek, w którym są zainstalowane panele słoneczne jest połączony z siecią energetyczną. W związku z czym w przypadku potrzeby istnieje możliwość poboru energii z sieci jak i oddania nadmiaru wyprodukowanej energii do sieci. W rozwiązaniu off-grid budynek, w którym produkowana jest energia jest odłączony od sieci energetycznej. W takim przypadku energia, która jest wytwarzana z paneli musi być zmagazynowana. Zapotrzebowanie na energię elektryczną zmienia się w zależności od pory dnia czy pory roku. W związku z czym do magazynowania energii powszechnie stosowane są niezawodne baterie solarne, które mają dużą zdolność oraz sprawność magazynowania energii.

W takim rozwiązaniu nadmiar wyprodukowanej energii jest magazynowany w baterii, z której będzie uwalniany w momencie zwiększonego zapotrzebowania przekraczającego aktualną produkcję energii z ogniw fotowoltaicznych. Rozwiązanie to zapewnia pełną niezależność użytkownika w stosunku do sieci energetycznej. Wpływa to znacząco na obniżenie rachunków stałych np. za przesył energii czy opłatę dystrybucyjną, którą ponosimy w momencie podłączenia naszego budynku do sieci energetycznej.