Co oznacza termin devops?

To jedno z nowych sformułowań, powstałych w wyniku rozwoju oraz intensywnych zmian w sposobie prowadzenia firmy oraz zarządzania poszczególnymi działami. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, możliwe jest optymalne wykorzystanie zarówno potencjału zawartego w pracownikach jak i nakierowanie odpowiednich departamentów firmy na realizację celów oraz efektywne wykonywanie powierzonych zadań.

W jaki sposób skutecznie i efektywnie zarządzać firmą IT

devopsW ostatnim czasie termin ten stał się bardzo popularny, jednak w dalszym ciągu wiele osób zastanawia się, co kryje się pod tym sformułowaniem. Słowo devops powstało ze złączenia dwóch angielskich wyrazów – development oraz operation. Odnosi się do nowoczesnego sposobu prowadzenia projektów z branży IT. Skupia się wokół sprawdzania funkcjonalności oprogramowania oraz jego wprowadzenia na rynek, co przynosi wiele korzyści. Jednym z celów jest uzyskanie przewagi nad konkurencją. Dzięki połączeniu dotychczas dwóch oddzielnych działów, zajmujących się rozwojem oprogramowania oraz sektorem odpowiedzialnym za jego wprowadzenie na rynek, prace przebiegają na nowym, wyższym poziomie, zwiększając profit firmy oraz czas, w jakim gotowy produkt jest przedstawiony nabywcom. Dzięki połączeniu sił oraz innowacyjnemu podejściu do tworzenia oraz rozprowadzania oprogramowań, osiągnięcie wyznaczonych celów okazuje się łatwiejsze i zajmuje znacznie mniej czasu.

Popularny termin, pod którym kryje się nowoczesne rozwiązanie, pozwalające na szybkie testowanie oprogramowań IT oraz ich wprowadzanie na rynek. Dzięki innowacyjnemu podejściu, prace nad nowym oprogramowaniem prowadzone się znacznie szybciej, co przekłada się na szereg korzyści na firm oraz profitów związanych z przedstawienie gotowego produktu konsumentom.