Inspektor a instruktor bhp

 

Zakres dotyczący zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy jest bardzo szeroki. Pojęcie to zahacza jednocześnie o ergonomię, medycynę oraz psychologię pracy, bezpieczeństwo z punktu technicznego, a także wielu innych dziedzin, zadaniem których jest kształtowanie właściwych warunków pracy. Tak szerokie pole wymaga wielu specjalistów w tej dziedziny. Jedynymi z nich są właśnie inspektorzy i instruktorzy.

Czym zajmuje się inspektor a czym instruktor?

bhp poznańW każdej firmie nowi pracownicy rozpoczynając pracę, muszą przejść szkolenie bhp na którym powinien dowiedzieć się między innymi tego jakie zagrożenia czekają go na danym stanowisku, a także co robić by się ich uchronić i uniknąć wypadków w pracy. Tyczy się to zarówno nowych jak i już pracujących pracowników, którzy co jakiś czas wiedzę muszą odświeżać poprzez szkolenia okresowe. Prowadzeniem takich szkoleń zajmują się właśnie instruktorzy bhp poznań. Swoją pracę mogą wykonywać na miejscu, bądź udają się do firmy dla której świadczą usługi by tam przeprowadzić szkolenie dla kilkuosobowej grupy pracowników. Zwykle spotkanie takie trwa około godziny, podczas której instruktor musi przekazać najważniejsze informacje uczestnikom szkolenia. Może dokonać tego w formie multimedialnej np. poprzez prezentację. Forma szkolenia może być dowolna i zależy w dużym stopniu od samego instruktora. Jednak przekazanie wiedzy pracownikom to nie wszystko, należy jeszcze dopilnować by wiedza to wykorzystywana była w praktyce. Tym zajmują się właśnie inspektorzy. Jego praca polega na kontrolowaniu i ocenia czy dane miejsce pracy spełnia wymogi, określone w normach.

Ponadto sprawdza on czy pracownikom zapewnione je odpowiednia odzież ochronna, jeśli dane stanowisko tego wymaga, czy dokumentacja związana z bhp jest prowadzona zgodnie z przepisami, a także czy wszyscy pracownicy mają odpowiednie badania, kwalifikujące ich do pracy na danym stanowisku.