Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych (PT TEPSIS) jest polskim towarzystwem zrzeszającym czynnych zawodowo tłumaczy oferujących na rynku polskim usługi tłumaczenia przysięgłe. W TEPSIS większość członków towarzystwa stanowią tłumacze przysięgli. Powstałe w 1990r. w Warszawie polskie towarzystwo tłumaczy przysięgłych obrało za główny cel pogłębianie sztuki przekładu oraz pielęgnowanie języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych.

Tłumaczenia przysięgłe to elita

tłumaczenia przysięgłeTEPSIS szczególny nacisk kładzie na dbałość w obszarze etyki zawodowej dodatkowo wydając tzw. „Kodeks tłumacza przysięgłego” który zawiera zbiór wskazówek na temat etyki wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Towarzystwo to organizuje również krajowe Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego i Repetytoria Tłumaczy przysięgłych i Specjalistycznych. Co kwartał wydawany jest również biuletyn TEPIS.
Tłumacze przynależni do tego towarzystwa także czerpią z tego pewne profity a jednym z nich jest legitymacja przynależności do towarzystwa które posiada renomę oraz cieszy się zaufaniem. Kolejnym z profitów są kursy organizowane przez towarzystwo w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności tłumaczy przysięgłych oraz specjalistycznych.
Dla osób z dziesięcioletnim stażem zawodowym towarzystwo to przyznaje specjalny tytuł członka PT TEPSIS. Najbardziej wykwalifikowani otrzymują tytuł członka eksperta PT TEPSIS. Bardzo ważnym benefitem jest również możliwość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem tłumacza przysięgłego.

Jako ,że TEPSIS zrzesza głównie tłumaczy przysięgłych każdy z nich może zaczerpnąć rady na dany od innych doświadczonych i wykwalifikowanych członków towarzystwa. Prócz tego wszystkiego TEPSIS udostępnia materiały dydaktyczne dla członków towarzystwa w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.