Rola Scrum Master’a w projekcie

Zwinne metodologie programowania zyskują na popularności. Przy tworzeniu projektu ważne są poszczególne role, jakie pełnią jego uczestnicy. I tak zadania Właściciela Produktu wydają się proste do określenia, Zespół Deweloperski działa w oczywisty sposób, tak działania trzeciej osoby jaką jest Scrum Master mogą nie być od razu jasne. 

Jakie zadania są wyznaczone dla Scrum Mastera?

Scrum MasterKim on jest w projekcie? Znaczenie określenia z angielskiego w wolnym tłumaczeniu to „Mistrz Młyna”. Jest to osoba niejako odpowiedzialna za projekt od strony jego wykonawcy. Generalnie osoba ta odpowiada za wykonanie projektu zgodnie z metodologią Scrum oraz za jej pełne zrozumienie przez wykonawców, co skutkuje sprawną współpracą. Pomaga zespołowi w pokonywaniu trudności technicznych czy organizacyjnych. Jednocześnie jest to osoba która współpracuje z właścicielem produktu: w odpowiedniej komunikacji i jasnym wyznaczaniu celów, planowaniu rozwoju i zmian. Na koniec, Scrum Master jeżeli projekt tego wymaga wspiera całą organizację, przeprowadzając na przykład wdrożenie metodologii w firmie, szkoląc w celu zwiększenia wydajności, postulując zmiany dążące do lepszej produktywności. Istotą tej roli jest ciągły rozwój własny i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności, osiągany w ciągłej pracy, jak i w szkoleniach. Często jest ona mylona z menedżerem projektu, a zasadniczo w podejściach typu zwinnego do projektowania takie osoby nie występują.

W metodologii Scrum o powodzeniu projektu decyduje wiele czynników, ale najważniejszym z nich wydaje się być w pełni kompetentny i kontaktowy Scrum Master. Bez jego umiejętności, zarówno komunikacyjnych, jak i merytoryczno-technicznych, lub przy niewłaściwym ich rozumieniu, projekty nie są w stanie być realizowane w poprawny i efektywny sposób.