Skuteczne ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Nadmierne zadłużenie bardzo często może prowadzić do sytuacji, że nie będziemy w stanie na bieżąco wywiązywać się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. W rezultacie nasi wierzyciele będą domagali się zwrotu zaciągniętych pożyczek i kredytów za pośrednictwem komornika sądowego. Postępowanie egzekucyjne może spowodować dość duży uszczerbek w naszych finansach.

Wystąpienie o upadłość konsumencką

upadłość konsumencka gliwiceJednakże przepisy prawa przewidują możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Bardzo często jest to jeden z wielu sposobów, aby móc wrócić do normalnego życia. Orzeczenie upadłości konsumenckiej powoduje, że nie ma możliwości prowadzenia wobec nas żadnych postępowań egzekucyjnych. W związku z tym bardzo łatwo jesteśmy w stanie zacząć spłacać zobowiązania. Oczywiście wszelkie wymogi w tej kwestii określa syndyk. Warto jest zatem sprawdzić jak wygląda kwestia orzeczenia upadłości. Do sprawy warto jest zaangażować prawnika. Powinniśmy w związku z tym wystąpić o jego pomoc w tej sprawie. Jeśli chodzi o usługi takie jak upadłość konsumencka gliwice są miastem, w którym bez trudu znajdziemy specjalistów z tej dziedziny. Każdy prawnik będzie w stanie pomóc nam w osiągnięciu takiego wyroku, który pozwoli nam zacząć normalnie funkcjonować. Z tego też powodu bardzo wiele osób decyduje się na takie rozwiązania. Niezwykle istotne może okazać się przedstawienie określonych dokumentów. Bardzo często muszą one wykazać przed sądem rozmiar naszego zadłużenia, a zarazem wszelkie kwestie dotyczące wykonywania naszego zawodu.

Na tej podstawie sąd określi naszą możliwość do spłaty zobowiązań. Oczywiście po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej mamy obowiązek przystąpić do jej spłaty zgodnie z postanowieniem sądu. Całość odbywa się pod nadzorem syndyka, który weryfikuje wykonywanie poszczególnych czynności. W związku z tym ma nad tym stałą kontrolę.