Zbiornik na paliwo rolnicze

Od pewnego czasu, a dokładniej od momentu wprowadzenia przepisów o monitorowaniu transportu paliw płynnych, zrodził się temat związany z przechowywaniem paliw. To że paliwa nie można przechowywać w byle jakim pojemniku to fakt, ale czy w związku z tym konieczny jest zakup specjalnego  zbiornika?

Jak przechowywać paliwo rolnicze?

zbiorniki na paliwoWprowadzenie przepisów o monitorowaniu transportu paliw płynnych spowodowało niedomówienia w kwestii przechowywania paliwa rolniczego.  Tak na dobra sprawę wprowadzone przepisy wcale nie narzucają na rolnika obowiązkowe posiadanie specjalistycznych zbiorników na paliwo. Ustawa nie narzuca na dostawców paliw aby lali je do atestowanych zbiorników. Nie oznacza to jednak, że podczas przechowywania paliw płynnych należy kierować się ostrożnością i bezpieczeństwem. Bowiem w przypadku gdyby wydarzyło się coś nieprzewidzianego to rolnik poniesie odpowiedzialność. Paliwa można przechowywać w garażach o powierzchni  powyżej 100 m2 w jednostkowych opakowaniach stosowanych w handlu detalicznym. W mniejszych garażach wolnostojących i zbudowanych z materiałów niepalnych  można przechowywać mniejsze ilości paliwa ( do 200 l) również w opakowaniach stosowanych w handlu detalicznym. W przypadku gdy paliwo ma być przechowywane poza garażem należy poznać zapis paragrafu 11 ustawy. Zgodnie z nią, dopuszcza się przechowywanie paliw płynnych klasy III (oleju napędowego), na potrzeby własne użytkownika, w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 m3  (5 tys. l). Specjalistyczne zbiorniki na paliwo wyposażone są w emitor ( odpowietrzenie), przewód zalewowy do przesyłu i przeładunku paliwa oraz dystrybutor. Zasada jest i tak podstawowa. Niezależnie od tego czy będzie to garaż czy poza garażem paliwo należy przechowywać naczyniach dopuszczonych do tego celu lub metalowych, posiadających szczelne zamknięcia .

Ale bez względu na ilość przechowywanego paliwa kierować się powinno zasadą bezpieczeństwa. Nie tylko ludzi ale i mienia. O wypadek nie trudno, więc lepiej zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa aby uchronić się przed nieprzyjemnymi jego konsekwencjami. Przecież nie po to ciężko się pracuje aby stracić dorobek całego życia w przeciągu jednej chwili.